Iarratais ar Rochtain Ábhair.

Reachtaíodh an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (an RGCS) ar an 24 Bealtaine 2016 agus tiocfaidh sé in éifeacht dhlíthiúil dhíreach i ngach ballstát den AE, le hÉirinn san áireamh ar an 25 Bealtaine 2018.
Faoi RGCS, sainmhínítear sonraí pearsanta mar “aon fhaisnéis maidir le duine nádurtha aitheanta nó inaitheanta (Ábhar Sonraithe); duine nádurtha gur féidir a aithint is ea duine inaitheanta, go díreach nó hindíreach go háirithe trí thagairt ar ainm nó uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó trí ghné amháin nó níos mó dá (h)aitheantas fisiciúil, fiseolaíoch,meabhrach, eacnamaíochta, cultúrtha nó aitheantas soisialta maidir le sonraí pearsanta.
Tá cearta ag daoine maidir leis an tslí a láimhseáltar a gcuid sonraí pearsanta. Aithníonn an Roinn gur gá le sonraí a láimhseáil i mbealach cuí agus dlíthiúil. Tá an Roinn tiomanta chun a chuid n-oibleagáidí a chomhlíonadh maidir leis seo agus i dtaca le na sonraí pearsanta go léir.
Faoin RGCS tá cearta ag daoine aonair iarratas a dhéanamh ar an Roinn chun sonraí pearsanta atá á choinneáil acu a bhaineann leo. is é seo Iarratais ar Rochtain Ábhair. Mar pháirt don Iarratais ar Rochtain Ábhair tá sé de cheart ag daoine:

▪ Na cuspóirí leis an bpróiseáil.
▪ Na catagóirí a bhaineann le na sonraí pearsanta
▪ Na faighteorí nó catagóirí faighteoirí gur féidir na sonraí pearsanta a nochtadh dóibh nó go mbeidh á nochtadh dóibh, go háirithe na faighteoirí insna triú domhan nó na heagraíochtaí idirnáisiúnta
▪ Nuair is féidir, an tréimishe ama atá i gceist lena stóráiltear na sonraí pearsanta, nó, nuair nach féidir, eolas ar chritéir ar a bhfuil an tréimishe ama seo bunaithe.
▪ An ceart a bheith ann iarratais a dhéanamh ón rialaitheoir ceartú nó sonraí pearsanta a scrois nó srianadh dhéanamh ar sonraí pearsanta a phróiseáil maidir leis an t-ábhar sonraí nó cur i gcoinne leis an bpróiseáil seo.
▪ An ceart gearráin a a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí
▪ In áit nach bhfuil an fhaisnéis baillithe ón h-ábhar sonraí, aon fhaisnéis atá ar fáil faoi fhoinse na sonraí.
▪ In áit a bhfuil cinnteoireacht uathoibrithe, le próifiliú san áireamh, a thagair in Alt 22(1) agus (4) agus, ar a laghad sna cásanna sin, faisnéis fhiúntach ar fáil faoin loighic atá i gceist agus an tabhacht agus na hiarmhairtí atá beartaithe ó phróiseáil don ábhar sonraí.

Ní ghlacfaidh leis an Roinn Caitheachais, Phoiblí agus Áthchóirithe ach leis an t-Iarratais ar Rochtain Ábhair.